הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים

המגמה מכשירה את בוגריה בפרקי אלקטרוניקה ומחשבים.

התלמידים לומדים פרקי מבוא בחשמל, מערכות חשמל בסיסיות, תקשורת, טלוויזיה וידאו.

בוגרי המגמה הזכאים לתעודת בגרות יוכלו להמשיך את לימודיהם במוסדות להשכלה גבוהה. אלה שצברו 5 יח"ל במקצוע אלקטרוניקה ומחשבים יזכו למקדם הטבה (בונוס) בחישוב ממוצע ציוני הבגרות. בוגרים שיבחרו ללמוד בפקולטות להנדסת חשמל-אלקטרוניקה עשויים לקבל פטורים מקורסים מסוימים בהסתמך על לימודיהם במגמה ובהתאם למדיניות המוסד שבו ילמדו.