הערכה חלופית – חט"ב

הערכה חלופית – מבחן איתור מדעים מתוקשב

امتحان علوم مسح محوسب لشريحة السابع 2018-2019 لقد قام اليوم الخميس 20/9/2018 طلاب شريحة السابع باجراء امتحان علوم محوسب كتقييم بديل وهو مشروع نسعى من وراءه على زيادة تحصيل الطُّلاب وتمكينهم من تذوق طعم النَّجاح وذلك بواسطة تقييمهم تحصيليًا وفق معايير مختلفة  في كافة المواضيع. ومن...

הערכה חלופית 10% – משימה מתוקשבת 2018-2019

التقييم البديل في المدرسة  نحن نسير بخطى ثابتة في مشروع التقييم البديل وهو مشروع نسعى من وراءه على زيادة تحصيل الطُّلاب وتمكينهم من تذوق طعم...